Mindfulness

Mindfulnessbaserad stresshantering och fokuserad medveten närvaro

13 januari, 2020

Håll dig ung med mindfulness

Elisabeth Blackburn fick Nobelpris 2009 Det var det stora året för forskningen kring mindfulness och den väldiga betydelse som vårt förhållande till stress har för kroppens allra minsta beståndsdelar. Forskaren och mikrobiologen Elisabet Blackburn fick Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av telomeras. Ett enzym som renoverar och underhåller de viktiga telomererna, ändtapparna som skyddar

8 januari, 2020

Mindfulness i samhället – Skolan

Det är i United Kingdom, som kanske är den mest konservativa nationen i Europa, som mindfulness har gjort det största avtrycket i samhällsbilden. Genom ett partiöverskridande initiativ har ca 250 parlamentsledamöter i The Houses of Parlament, Westminster Abbey, genomgått en 8-veckors grundkurs i mindfulness. Efter utvärdering av de upplevda effekterna har man sedan fattat beslut